"KİRPİ" SATİRA - YUMOR PORTALI

  MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN

  Biz gəldik!..
  Rüşvətxorlara, suyu bulandıranlara, ağa qara deyənlərə, zəifi əzənlərə, millətin gözünə kül üfürənlərə, üzü yumşaqları xamlayanlara qarşı əsl jurnalist olaraq, dövlətimizin və konstitusiyamızın qanunları çərçivəsində mübarizə aparmağa gəldik.

  Tənqid – Allah – Təalanın bizə bəxş etdiyi ən gözəl nemətlərdən biridir. Bu şərtlə ki, qəbul edib, nəticə çixaran ola... (Həzrəti Əli Əleyhissəlam)

  Əsl jurnalist tənqid ilə təhqirin yerini dəyişik salmayanlardır. Heç kəsi, heç bir halda təhqir etmək olmaz. Təhqir birmənalı olaraq yol verilməzdir.

  Vəzifəsindən asılı olmayaraq hər hansı bir məmur, bələdiyyə və yerli icraetmə orqanlarının səlahiyyətli nümayəndələri, millət vəkilləri - hər hansı bir vətəndaş, istənilən mətbu orqanın əməkdaşlarının ona ünvanladığı sualları cavablandırmağa borcludur. Əks halda, müxbir həmin məmuru və ya vətəndaşı məhkəməyə verərək, 12 saat ərzində suallarının cavablandırılmasını tələb olaraq ortaya qoymalıdır.
  (Kütləvi İnformasiya Vasitələri Haqqinda Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 8 – ci maddə.)

  Portal hal-hazırda texniki sazlama mərhələsindədir. Bu yaxinlarda tam şəkildə oxucularının görüşünə gələcəkdir.


  WWW.KIRPI.BIZ   
  Beynəlxalq satira-yumor portalının rəhbəri

   

   

  SƏHİYYƏ VƏ TƏHSİL BU GÜN

                 GÜLMƏCƏLƏR

  BÖLGƏLƏRDƏ NƏ VAR, NƏ YOX

  QONŞULARIN SÖHBƏTİ
  --Az, ay Xeyransa bajı, deyirdin sancılanmısan, nətər oldu, həkimə getdinmi?
  --Ay Gülnisə bajı indi həkimə getməkmi olur? Pensiyamdan 20 manat saxladım ki, həkimə gedim. Getdim. Qapıda duran qız dedi ki, analizlər və aparatlar 300 manata çıxacaq. Nəvəm gedib qridit aldı. Yenidən getdim həkimə. O ora göndərdi, bu bura göndərdi. 300 manat yarımca saatın içərisində mələdi, getdi. Axırda həkim heç bilmədi ki, mənə noolub? Götürüb xala xətrin qalmasın bir resep yazdı. Dedi ay xala filan aptekə get haaa. Yoxsa bu dərmanları başqa yerdə tapmazsan. Elə dediyi aptekə getdim. Aptekdəki qız üzümə baxanda hiss elədim ki, mənə yazığı gəldi. Dedim ay qızım, dərmanımı ver, çıxım gedim. Dedi ay xala, dərmanların 284 manata başa gəlir. Ordan çıxıb evə nətəhər getdim, özüm də bilmədim. Dərmanları ala bilmədim. O gündən qorxumdan heç ağrımıram da...

  SARI SALMANIN QEYDLƏRİ
  Sarı Salman adı ilə məşhur olan Salman kişi dostlarla çay içəndə həmişə hansısa çatışmazlıqdan danışardı. Ona görə də kişini “demaqoq” adlandırırdılar.
  Bir dəfə Salman kişi Fəhlə prospekti ilə üzü “Nargilə” kafesinə tərəf yolun sağı ilə piyada addımlayırdı. Görür ki, vaxtilə kəsilmiş ağacların yerində balaca ağaclar əkiblər. Özü də hər ağaca bir kitab böyüklükdə lövhə bağlayıblar. Yeni əkilmiş, lakin qurumuş bir ağaca yaxınlaşır. Lövhənin üzərindəki yazını oxuyur. Orada 25 saylı tam orta məktəbin direktoru Nəbi Ağayev yazıldığını görüb şaqqanaq çəkib gülür.
  --Vay dədə!!! Vaxtilə Sarayev küçəsində kütləvi surətdə 70-120 yaşlı ağacları doğrayıb yerində kafe tikən o ürəkli, ciyərli kişinin adın niyə bir yerə yazan yoxdur?
   Başını bulayıb yoluna davam etdi...

   

  AİLƏ HƏKİMİNƏ ZƏNG:
  --Alo, həkim salam.
  --Əleyküm-salam.
  --Hər vaxtınız xeyir.
  --Vaxtınız xeyir, keçin mətləbə.
  --Həkim, mən sizi salamlayıram.
  --Xahiş edirəm sualınızı verəsiniz.
  --Həkim, mənim yoldaşımın 65 yaşı var, təqaüdçüdür. Mənim də 55 yaşım var.
  --Ay xanım vaxtımız azdır, sualınızı verin.
  --Adı Məhəmmədəlidir.
  --İşə düşmədik?
  --Qızım Aişənin ad günüdür, onu burdan...
  --Ay xanım, xahiş edirəm mətləbə keçin.
  --Ay həkim onu deyirəm də, imkan vermirsiniz, axı! Qızım Aişənin 9 aylıq qızının qarnı ağrıyır.
  --Böyük bayıra necə gedir?
  --Duuud, duuud, duuud, duuud...

  BİR AZ DA YUMOR...

  RAYONLARIN BİRİNDƏN BAKIYA GƏLƏN RÜSTƏM KİŞİ AVTOVAĞZALA YAXIN BİR XƏSTƏXANAYA DAXİL OLUR. OTAQLARIN BİRİNİN QAPISINI AÇIQ GÖRÜB GİRİR İÇƏRİ. HƏKİM QIZ NƏZAKƏTLƏ SORUŞUR:
  --ƏMİ, HARANIZ AĞRIYIR.
  KİŞİ CAVAB VERİR:
  --A QIZIM, APARAT İŞLƏMİR.
  HƏKİM QIZ KİŞİNİN TƏZYİQİNİ ÖLÇDÜKDƏN SONRA,  ÜRƏYİNƏ DƏ QULAQ ASIR VƏ DEYİR:
  --ƏMİ, MAŞALLAH OLSUN, ÜRƏYİNİZ CAVAN OĞLAN ÜRƏYİDİR.
  KİŞİ UTANCAQ BİR GÖRKƏM ALIB DEYİR:
  --A QIZIM, ANDIR İŞLƏMİR, DANA...
  HƏKİM QIZ BALACA BİR KAĞIZA “8-Cİ OTAQ” YAZIB VERİR KİŞİYƏ VƏ DEYİR:
  --ƏMİ KORİDORLA GEDİN QABAĞA, 8-Cİ OTAĞA MÜRACİƏT EDİN.
  KİŞİ GEDİR İRƏLİYƏ, 5, 6, 7, 8-Cİ OTAĞIN QARŞISINDA DAYANIR. QAPININ ÜZƏRİNDƏ “OTAQ-8”  VƏ BİR DƏ  “ANDROLOQ”  SÖZÜNÜ OXUYUB, BƏRKDƏN ÇIĞIRIR:
  --PAYYYATONNNAN, NƏTƏƏR HƏR ŞEYİN ÖZ HƏKİMİ VAR ƏƏƏ?

  BƏZƏN BELƏ OLUR...

  “Filan” İstehsalat Birliyinin rəisinin qəbulunda.
  İş üçün gələnlərin arasından bir cavan, boylu, buxunlu oğlanla rəisin dialoqu.

  Oğlan:
  --Mən Filankəs Bəhmənkəsovam, özümə uyğun iş istəyirəm.
  Rəis:
  --Oğul, sənin soyadın tanış gəldi, kimlərdənsən?
  Oğlan:
  --Başaçıxan müəllimin oğluyam.
  Rəis:
  --Əşşi, ola bilməz, dolama məni.
  Oğlan:
  --Rəis, sən öl düz deyirəm.


                          ------->


                                       - 2 -
  Rəis:
  --Onda gəl çıx çiynimə...
  Oğlan utanmadan, çəkinmədən irəliləyib, çıxır rəisin masasının üstünə.
  Rəis:
  --A bala neyləyirsən?
  Oğlan:
  --Çıxıram çiyninizə.
  Rəis:
  --Dayan, a bala, indi bildim ki, atanın oğlusan.
  Neçə ildir çıxıb oturub başımızda, düşməyi heç düşünmür də...
  Səni kommersiya şöbəsinə müdir təyin edirəm, sabahdan işə çıxarsan...

  HACI MURADIN İTİ ÖLÜFFF?

  Vaxtilə böyük vəzifələrdə işləmiş, ömrünün ixtiyar çağında Müqəddəs Məkkəni, Mədinəni ziyarət etmiş Hacı Murad kişi kənddə uşaqdan böyüyə hamının əlindən tuturdu. Borc istəyənə lazımi qədər faizsiz borc verirdi, deyirdi olanda verərsən. Elə adam var idi ki, Hacıya illərlə borclu qalırdı, qaytarmağı heç ağlına da gətirmirdi.
   Bir gün borclulardan biri o biri borcluya dedi ki, eşitmişəm Hacı Muradın iti ölüf, yaxşı döyül, gəlin gedək kişiyə başsağlığı verək. Borclulardan 5-6 nəfər yığışıb düzəldilər yola. Gəlib Hacı Murad kişinin doqqazına yaxınlaşdılar, gördülər darvazaya qara parça bağlayıblar. Bunlar darvazaya çatanda Hacının arvadı çıxdı yola. Arvad saçını yolub, üzünü cırmışdı. Kişilərin biri arvaddan soruşdu: 
                                 
  ------->

                               - 2 -
  --Hacı Muradın iti ölüfff?
   Arvad ağlaya-ağlaya:
  --Ay evinizi Allah tiksin, it nədir, Hacının özü rəhmətə gedib,-dedi.
  Kişi bığından qımışıb o biri kişilərə bic-bic göz vurdu, və arvada dedi:
  --Bacı, allah Hacıya rəhmət eləsin, mənim sovetlikdə işim var, gedim, sonra gələrəm.
  O birilər də hərəsi bir bəhanə gətirib, aradan çıxdılar. Biri dedi vacib bazara getməliyəm, arvad ayın-oyun tapşırıb, onları alajam, gedim, sonra gələrəm.
  Ücüncüsü də dedi, dükançı Əbdül kişiyə bir az borcum var idi, nisyə bazarlıq etmişdim, sifariş edib ki, gəlsin borcun versin, dördüncüsü - banka "vıruçka" verməliyəm. gedim onu verim, gələrəm...
      O birilər də oxşar bəhanələrlə...

  YADIMA BİR RƏVAYƏT DÜŞDÜ:

  SAĞINDA BİR MOLLA, SOLUNDA BİR MOLLA ƏYLƏŞMİŞ MƏSÇİDİN AXUNDU BİR GÜN MƏSÇİDƏ MÜTƏMADİ OLARAQ GƏLİB-GEDƏN QADINLARI BİR YERƏ YIĞIB MƏSLƏHƏT, MƏŞVƏRƏT EDİR. AXUND QADINLARA DEYİR Kİ, BAŞQA NAMƏHRƏM KİŞİLƏRLƏ YAXINLIQ ETMƏK, ONLARLA SÖHBƏT ETMƏK, HƏTTA ONLARIN ÜZÜNƏ BAXMAQ OLMAZ. BU ZİNA-DIR.
  QADINLAR DURUB GEDƏNDƏ ONLARDAN BİRİ QALIR MƏSÇİDDƏ. AXUND ONA DEYİR Kİ, QADIN, SƏN NİYƏ GETMƏDİN.
  QADIN DEYİR Kİ, MƏNİM SİZƏ BİR SÖZÜM VAR. AXI BİR KİŞİ MƏNİM ÇOX XOŞUMA GƏLİR.
  AXUND DEYİR, OLMAZ.
  QADIN DEYİR, MƏN ONU ÇOX SEVİRƏM.
  AXUND DEYİR, BU ZİNA-DIR.
  QADIN DEYİR, MƏN ONUNLA YAXINLIQ ETMƏK İSTƏYİRƏM.
  AXUND DEYİR, CƏHƏNNƏM ODUNDA, QIR QAZANINDA YANACAQSAN.
  QADIN DEYİR, O KİŞİ SƏNSƏN, AXUND!
  AXUND YANINDAKI MOLLALARA QADINI İŞARƏ EDİB DEYİR, BUNA BAXIN BİR, CƏNNƏTƏ GETMƏK İSTƏYİR EYY!!!

   

   

   

   

  gallery/безымянный22